Công viên cây xanh Đà nẵng

Chủ đầu tư: LeNam
Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình
Diện tích; 75m2