Dự án 8

Chủ đầu tư: LeNam
Địa chỉ: 78 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích; 100m2